Brandevoort in cijfers

Brandevoort in cijfers per 1 januari 2017

  aantal in wijk % in wijk % in Helmond
BEVOLKING
Aantal inwoners 9.725 100,0 100,0
       
Leeftijd      
  0-14 jaar 2.630 27.0 17.7
15-29 jaar 1.396 14.4 17.5
30-44 jaar 3.324 23.9 19.5
45-54 jaar 1.883 19.4 16.3
55-64 jaar 721 7.4 12.5
65-79 jaar 675 6.9 12.9
80 jaar en ouder 96 1.0 3.5
       
Etniciteit      
nederlands 8.313 85.8 74.6
overig westers 919 9.4 12.9
marokkaans 77 0.8 4.3
turks 76 0.8 2.7
surinaams/antilliaans¹ 101 1,0 1,5
overig niet-westers 239 2.5 4.2
       
Aantal Huishoudens 3.433 100,0 100,0
alleenstaande 576 16.8 33.9
paar zonder kinderen 883 25.7 28.0
paar met kinderen 1.660 48.4 29.3
eenoudergezin 305 8.9 8.5
overig huishouden 9 0.3 0.4
WONINGEN
Bouwwijze      
Aantal woningen 3.460 100,0 100,0
eengezins 2.917 84.3 75.4
meergezins 543 15.7 24.6
       
Koop-/huurverhouding      
koop 2.607 75.3 53.0
huur 782 22.6 45.5
onbekend 71 2,1 1.4
gemiddelde perceelsoppervlakte (m²) 328 117 index 100
gemiddelde OZB-waarde (€)² 311.654 158 index 100
SOCIAAL-ECONOMISCHE KENMERKEN
bezette banen (in de wijk)³ 2.200    
bijstandsgerechtigden4* 37 11 index 100
gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen (€)5 49.000 144 index 100
rapportcijfer veiligheid (in eigen buurt)6   7,8 6,9
Wmo-gebruikers8 248 60 index 100

*Voorlopige cijfers

  1. Voormalige Nederlandse Antillen (incl. Aruba)
  2. OZB= Onroerende-zaakbelasting
  3. Bron: Vestigingenregister, peildatum 1 april 2016 Bezette banen is het aantal banen in de wijk die bezet worden door mensen uit de wijk of daarbuiten (afgerond op 100)
  4. De bijstand omvat de uitkeringen WWB (wet Werk en Bijstand), IOAW (Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers), IOAZ (Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen) en Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen In het indexcijfer is het aantal bijstandsgerechtigden gerelateerd aan de potentiële beroepsbevolking (15 t/m 64 jaar) 
  5. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Regionaal Inkomensonderzoek (RIO, 2014)
  6. Bron: Veiligheidsmonitor 2013
  7. Bron: Zorgpoort (kalenderjaar 2016). Wmo=Wet maatschappelijke ondersteuning. Het aantal Wmo-gebruikers zijn gebruikers met 1 of meer indicaties. In het indexcijfer is het gebruik gerelateerd aan het aantal 65-plussers

Bron: Helmond.nl

Wijken in Brandevoort

  • Doorschijnend gekleurde wijken zijn reeds gerealiseerd.
  • Ingetekende wijken moeten nog worden ontwikkeld.