Scholen in Brandevoort

RK Basisschool De Vendelier Schutsboom:

In de schutsboom is 1 basisschool gelegen. Roomskatholieke Basisschool De Vendelier. Het markante en moderne gebouw ligt midden in de Schutsboom aan de rand van het Antoniusbosje. Hier is de oude plek van de schuttersgilde, waar de school haar naam aan heeft herleidt.

kwaliteitskaart Website school

RK Basisschool De Vendelier Stepekolk:

In de Brand is de 2de locatie van de Roomskatholieke Basisschool De Vendelier gelegen. Het gebouw is een semi-permanent schoolgebouw. Deze locatie wordt De Vendelier - Stepekolk genoemd, omdat deze aan de straat Stepekolk-Oost is gelegen.

kwaliteitskaart Website school

Openbare Basisschool De Veste:

In De veste staat het meest markante schoolgebouw van Brandevoort, OBS Brandevoort De Veste. Het uitgesproken karakter past perfect binnen de uitstraling van De Veste. Deze basisschool is een Openbare Basisschool.

kwaliteitskaart Website school

Openbare Basisschool De Hoeves:

OBS Brandevoort De Hoeves is gelegen in de Stepekolk (ook wel De Hoeves genoemd vanwege de straatnamen.) Deze schoollocatie is een dependance van OBS Brandevoort De Veste.

kwaliteitskaart Website school

Basisschool Mondomijn Liverdonk:

In Liverdonk staat net buiten De Veste de nieuwbouw van Mondomijn. Dit is een Montessori basisschool met geïntegreerde buitenschoolse opvang.

kwaliteitskaart Website school

Carolus Borromeus College:

Voortgezet onderwijs in Brandevoort - De Marke. Deze school biedt mavo-plus, havo, atheneum en gymnasium.

kwaliteitskaart Website school