Architectuur in Brandevoort

Anders Brandevoort

BBrandevoort is geen doorsnee Vinex-wijk. Brandevoort is een bijzondere wijk. De opbouw, architectuur en woonbelevenis heeft ervoor gezorgd dat Brandevoort zich heeft losgeweekt van de kille bouwstijl van de laatste 2 decennia.

De wijk heeft meerdere gezichten. Brandevoort is namelijk opgedeeld in een 8-tal buurten. Elk met een eigen uitstraling.

Schutsboom:

De Schutsboom kenmerkt zich door de statige herenhuizen, omgeven door groen en ruimte. De opbouw van de wijk is gemaakt met veel plantsoenen, speelveldjes en bomen.

Brand (De Beemden):

Brand heeft een uitgesproken architectuur met een dikke knipoog naar de Koloniale stijl. Speelse voorgevels, white picket fence en hoge huizen zijn kenmerkend voor dit stuk van Brandevoort. Dit deel van de wijk wordt ookwel "de Beemden" genoemd, verwijzend naar de straatnamen, welke allen eindigen op "beemden".

Stepekolk (De Hoeves):

Bij het ontwerp van de Stepekolk is gekeken naar de vele, oude langgevelboerderijen die Brabant rijk is. Lange voorgevels, hele hoge kappen met oranje pannen, veel groen in de straten en omsloten door natuur- en recreatiegebieden.

De Veste:

De Veste is de meest in het oog springende buurt van Brandevoort. Zoals de naam al zegt is dit deel van Brandevoort gebouwd als een oude vestingstad, compleet met gracht. De architectuur verwijst naar de statige grachtenpanden uit de gouden eeuw.

Liverdonk:

In ontwikkeling sinds 2018, dit deel van de wijk heeft een soortgelijke uitstraling als de Stepekolk, maar met voornamelijk witte gevels. De inspiratie voor de architectuur van Liverdonk komt vanuit o.a. de dorpen Thorn, Oirschot and Hilvarenbeek.

Er moeten nog 3 buurten ontwikkeld worden; Hazenwinkel, Kranenbroek en de Marke. Wederom elk met een karakterestieke architectuur, die sprekend is voor de hele wijk. Zodra de bouw is gestart van de volgende buurt, zullen we deze nieuwe aanvulling op de wijk hier weergeven.

Brandevoort is bijzonder en uniek

In 2013 is het manifest “Rijksmonument Brandevoort; vertegenwoordiging van de erfgoedillusie.” gepubliceerd door Joop Kok, Maurits van Putten, Charlotte van Schoonhoven (VU Amsterdam) en Klaas Akkerman (TU Delft )

Hierin wordt een beetje gekscherend gesteld dat Brandevoort eigenlijk een Rijksmonument is, vanwege de nu al aanwezige cultuurhistorische waarde van de wijk. Het manifest bevestigd de bijzondere en vooral unieke uitstraling en bouwstijl van Brandevoort.

Een paar sprekende passages van dit manifest kan ik je niet laten ontgaan. Klik hierboven op de titel om het hele manifest te lezen.

"Wie de door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) opgestelde hoofdcriteria voor het aanwijzen van rijksmonumenten ter harte neemt en deze toepast op de Vinex-wijk Brandevoort zal moeten erkennen dat het om een bijzonder, zo niet beschermenswaardig geheel gaat. Brandevoort is in onze ogen dan ook een potentieel rijksmonument als representatief voorbeeld van de illusiearchitectuur, een bouwstijl die zich in de eerste decennia van de eenentwintigste eeuw nadrukkelijk manifesteert. Daarmee is de wijk Brandevoort nu al van algemeen belang en van cultuurhistorische waarde voor Nederland."

"Ten eerste is Brandevoort uniek in zijn soort. De wijk moet begrepen worden in de tijd van het Vinex-bouwen, waarin rondom stedelijke clusters grootschalige nieuwbouwprojecten gepland werden om in de groeiende vraag naar betaalbare middenklasse woningen te voorzien. In totaal dienden in de periode 1995-2005 455.000 woningen te worden gebouwd. Om in zo’n korte tijd zoveel woningen te realiseren werd in de meeste Vinex-wijken gestandaardiseerde woningbouw toegepast. Van uniciteit en identiteit was niet of nauwelijks sprake. Brandevoort vormt met zijn bewuste keuze voor gedifferentieerde woningtypologieën en historiserende architectuur een bijzondere afwijking en bezit daarmee een zeldzaamheidswaarde binnen de Vinex-wijken."